• امروز چهارشنبه هفنم اسفند 1398 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

پیامک

جدیدترین مقالات

همه چیز درباره خیریه و موقوفات در عصر صفوی در این مطلب برای شما به صورت دقیق بیان می شود. شما می توانید تا برای کسب اطلاعات...

چهارشنبه 16 بهمن 1398          7 رای به این مطلب

ریاست بر اداره اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئولیت مهمّ دیگری است که تاریخ در پرونده زنجانی ثبت کرده1 و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد...

چهارشنبه 16 بهمن 1398          7 رای به این مطلب

3

2

1