آیااز عملکرد اوقاف زنجان رضایت دارید
عالی
خوب
متوسط
کم