• امروز پنج شنبه دوم خرداد 1398 

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

پیامک

جدیدترین مقالات

حُسْنِ خُلْق؛ اصطلاحی اخلاقی به معنای خوی خوش و اخلاق و برخورد نیکو با دیگران و از فضایل اخلاقی که در روایات معصومین ستایش...

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398          6 رای به این مطلب

انسان در شرایط بحرانی، می‌تواند 3 دقیقه بدون هوا، 3 ساعت بدون سرپناه، 3 روز بدون آب و 3 هفته بدون غذا زنده بماند. بدن ما...

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398          3 رای به این مطلب

3

2

1