• امروز سه شنبه بیستم آذر 1397 

مقالات سازمان اوقاف


جدیدترین مقالات

حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‌يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد.

شنبه 17 آذر 1397          1 رای به این مطلب

انسانها برای رفع احتیاجات خویش نیازمند همکاری با یکدیگر هستند؛

شنبه 17 آذر 1397          3 رای به این مطلب

3

2

1