• امروز سه شنبه بیستم آذر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران

نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران

مقاله پیش رو با توجه به برخی مولفه ها و عوامل اثرگذار بر تاریخ اجتماعی ایران به بررسی قیام امام زادگان بر علیه حکومت های جور و ستم زمانه خود مي پردازد و با ذکر شواهدی به رسالت تاریخی سادات در حفظ و گسترش...

1397/6/17 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 94 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام) ـ زاغج- خدابنده

1397/4/28 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 72 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

معرفی آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی

معرفی آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی

آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی-شهرستان خدابنده

1397/4/28 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 79 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری

آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری

معرفی آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری در خدابنده

1397/3/24 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 92 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط

آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط

معرفی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط در شهرستان ابهر

1397/3/24 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 119 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام) ـ خانقاه شهرستان ایجرود

1396/6/21 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 161 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام)

معرفی آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ سلطانیه

1396/6/12 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 168 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

معرفی آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ کلوئیم

معرفی آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ کلوئیم

معرفی آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ کلوئیم شهرستان طارم

1396/6/5 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 334 0 رای به این مطلب ادامه مطلب