• امروز یک شنبه هفنم آذر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پیشخوان

پیامک

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حدیث

وقف

لیست اخبار
معرفی/آستان مقدس امامزادگان قاسم و سارا (علیهما السلام) ـ صائین قلعه

معرفی/آستان مقدس امامزادگان قاسم و سارا (علیهما السلام) ـ صائین قلعه

آستان مقدس امامزادگان قاسم و سارا (علیهما السلام) ـ صائین قلعه

1398/1/10 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 191 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

معرفی آستان مقدس امامزادگان اسماعیل و ابراهیم (علیهما السلام) ـ کنگه

معرفی آستان مقدس امامزادگان اسماعیل و ابراهیم (علیهما السلام) ـ کنگه

آستان مقدس امامزادگان اسماعیل و ابراهیم (علیهما السلام) ـ کنگه

1398/1/9 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 203 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده زیدالکبیر (علیه السلام) ـ ابهر

آستان مقدس امامزاده زیدالکبیر (علیه السلام) ـ ابهر

معرفی آستان مقدس امامزاده زیدالکبیر (علیه السلام) ـ ابهر

1398/1/5 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 250 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

قرار بود پیکر حضرت علی(ع) به کدام شهر ایران منتقل شود؟

قرار بود پیکر حضرت علی(ع) به کدام شهر ایران منتقل شود؟

«سلطان محمد خدابنده» سلطانیه را به آرامگاه امامان شیعه اختصاص داده بود و قصد داشت تا پیکر مطهر حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) را به «تربتخانه» گنبد که با خاک کربلا ساخته شده بود، منتقل کند.

1397/12/15 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 186 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران

نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران

مقاله پیش رو با توجه به برخی مولفه ها و عوامل اثرگذار بر تاریخ اجتماعی ایران به بررسی قیام امام زادگان بر علیه حکومت های جور و ستم زمانه خود مي پردازد و با ذکر شواهدی به رسالت تاریخی سادات در حفظ و گسترش...

1397/6/17 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 291 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام) ـ زاغج- خدابنده

1397/4/28 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 184 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

معرفی آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی

معرفی آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی

آستان مقدس عبدالغفار (علیه السلام) ـ شیخ موسی-شهرستان خدابنده

1397/4/28 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 502 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری

آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری

معرفی آستان مقدس امامزادگان احمد، علی و محمد(علیهم السلام) ـ چنگوری در خدابنده

1397/3/24 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 353 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط

آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط

معرفی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شناط در شهرستان ابهر

1397/3/24 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 311 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام)

آستان مقدس امامزاده طیب (علیه السلام) ـ خانقاه شهرستان ایجرود

1396/6/21 ( معرفی آستان مقدس امامزادگان ) 419 0 رای به این مطلب ادامه مطلب