• امروز شنبه بیست و نهم خرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

پیشخوان

پیامک

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حدیث

وقف

شرایطی که در عمل وقف می بایست در نظر گرفت

شرایطی که در عمل وقف می بایست در نظر گرفت

.

 دوشنبه 6 شهریور 1396   314  0      

رایط واقف:

1)      بالغ باشد

2)       عاقل باشد

3)       مختار باشد

4)       محجور نباشد و بتواند در اموالش تصرف نماید.

 

شرایط موقوف:

1)      عین باشد

بنابرین باید اولا: قابل رویت باشد ثانیا: مشخص باشد.

2)      مملوک باشد

بنابراین باید اولا: قابل ملکیت بوده و ثانیا: در ملک واقف باشد.

3)      به سبب انتفاع از بین نرود

یعنی انتفاع از آن سبب نقصان و از بین رفتن آن نباشد. مثل غذا و میوه و ...

4)      قابل اقباض باشد

موقوف باید به گونه ای باشد که موقوف علیه بتواند آن را در اختیار بگیرد.

 

شرایط موقوف علیه:

1)      موجود باشد

2)      معین باشد

3)      تملک او صحیح باشد.

 

شروط وقف:

1)      دوام داشته باشد.

مدت وقف نامحدود است. لذا نمی توان ملکی را برای مدت معینی وقف نمود.

2)      منجز باشد.

اگر واقف تحقق وقف را منوط به حصول شرط یا صفتی کند وقف باطل است. بنابراین ابتدای زمان وقف باید به زمان اجراء عقد وقف متصل باشد.

3)      با قبض موقوف توسط موقوف علیه همراه باشد.

بعداز اینکه صیغه وقف جاری شد، مادامی که موقوف از طرف واقف و با اجازه او در اختیار موقوف علیه قرار نگیرد، وقف کأن لم یکن تلقی شده و اثری نخواهد داشت.

4)      واقف جزء موقوف علیه نباشد.

واقف نمی تواند مالی را بر خودش به تنهایی، ویا بر خودش و دیگران به صورت مشارکتی وقف نماید.

5)      باصیغه اجرا شود.

عربی گفتن صیغه وقف لازم نیست، ولی باید در بیان وقف، رسا و صریح باشد.

هنگامی که صیغه وقف جاری شد و موقوف به موقوف علیه سپرده شد، واقف نمی تواند رجوع کند و موقوف را استرداد نماید. 

 

منبع: کتاب چند قدم تا واقف شدن

 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار