• امروز جمعه پانزدهم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

جلسه بررسی مشکلا ت  موقوفات روستای کهیا با حضور روسای ادارت  اوقاف و منابع طبیعی شهرستان طارم و متولی موقوفه برگزارشد

جلسه بررسی مشکلا ت موقوفات روستای کهیا با حضور روسای ادارت اوقاف و منابع طبیعی شهرستان طارم و متولی موقوفه برگزارشد

جلسه با حضور روسای ادارت اوقاف و امورخیریه و منابع طبیعی شهرستان طارم و متولی موقوفه روستای کهیا برگزار شد و مقررشد متولی موقوفه نسبت به ارائه مدارک ،اسنادونقشه های موجود ییلاق بیجقون پلاک۴۳جهت بررسی و اعلان نظر به منابع طبیعی ارسال شود وسهم موقوفه درپلاک۴۲درروستای کهیا۶۶شعیر سهم وقف مشخص ومحرز گرددودرجلسه دوم که در اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم با حضور معاون محترم بهره وری اقتصادی پس از ارائه مدارک از طرف وکیل متولی جهت تصمیم نهایی با حضور رئیس منابع طبیعی شهرستان طارم اتخاذ گردد

 یک شنبه 20 مرداد 1398   8  0      

.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر