• امروز سه شنبه نوزدهم آذر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان بامدیرکل اوقاف استان زنجان دیدار کردند

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان بامدیرکل اوقاف استان زنجان دیدار کردند

در راستای تعاملات بیشترمدیرکل بنیاد شهید استان زنجان بامدیرکل اوقاف استان زنجان دیدار و گفتگو کردند

 سه شنبه 12 آذر 1398   6  0      

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر